headerother

HISTORIE KUBY

Historie KubyPrvním Evropanem, jehož noha vkročila na Kubu (v místě dnešního města Baracoa na severovýchodním výběžku ostrova) se 28.10.1492 stal Kryštof Kolumbus. Přistáním karavel Santa Maria, Pinta a Nina na Kubě a na okolních ostrovech tak začíná objevování a dobývání Nového Světa. Po prozkoumání ostrova byl údajně Kolumbus natolik uchvácen jeho krásou, že ho označil za nejkrásnější místo, jaké kdy lidské oko spatřilo. Pod vlivem některých chybných vstupních údajů (menší průměr zeměkoule, nepřesnosti v cestopisech Marca Pola) se tehdá Kolumbus domníval, že je mnohem dál, na dosah od kýžené Indie a Číny, kdesi u japonských ostrovů...

Přistáním Kolumbovy flotily je však osud zdejšího ráje podstatě zpečetěn. Počátkem 16. století zakládá Diego Velásques na ostrově první španělská města - Trinidad, Havanu, Santiago de Cuba, Baracoa, Sancti Spiritus a Kuba se stává španělskou základnou pro objevování a dobývání Nového světa. V roce 1519 z Velasquesova pověření vyplouvá z Havany směrem k mexickému pobřeží pět lodí pod velením do té doby neznámého mladého šlechtice Hernanda Cortéze. V srpnu 1521 se po dramatických bojích plných brutality, mučení a úskoků pod nápory podstatě pouhých několika stovek Španělů náporem hroutí velká aztécká říše (oblast dnešního Mexika) a španělská koruna tak získává zdroj neuvěřitelného bohatství. Ve stopách Cortéze posléze kráčejí Pizarro, Quesada a další conquistadoři. Po aztécké říši je dobyta a vypleněna i říše Inků (v oblasti dnešního Peru) a z amerického kontinentu proudí do Evropy španělské lodě napěchované aztéckým a inckým zlatem, stříbrem a dalšími poklady. Lodě plné zlata však samozřejmě přitahují piráty, kterými se tou dobou Karibik jen hemží. Proto je zaveden systém, že před plavbou do Evropy se lodě shromažďují v Havaně, kde se řadí do konvojů, dostávají ozbrojený doprovod a teprve pak se vydávají na dlouhou plavbu Atlantikem. V souboji s mocným oceánem však řada z galon podléhá a dodnes tu někde čeká, včetně svého pohádkového pokladu, kdesi na mořském dně na své objevitele...

Historie KubyHistorie Kuby - 18.století

V 18. století přicházejí na Kubu plantážníci z Haiti, kteří sem i se svými otroky prchli před povstáním a začíná další významná etapa ve vývoji země, etapa výroby cukru a rumu. Kuba se velmi záhy stává největším světovým producentem cukru, majitelé plantáží a cukrovarů pohádkově bohatnou a společně s tím dochází i k rozkvětu měst v oblastech plantáží a přístavů. Stavějí se přepychové koloniální vily, honosné bulváry... Tento rozkvět je dodnes patrný například na městečku Trinidad, které bylo pro svou zachovalou koloniální architekturu vyhlášeno organizací UNESCO součástí světového kulturního dědictví lidstva. Současně s hospodářským rozkvětem však roste i snaha vymanit se z vlivu španělské koruny, ústící až do otevřeného vojenského střetu se Španělskem, tehdejší koloniální velmocí. Malá karibská země samozřejmě nemá v takovémhle konfliktu moc šancí a logicky první dvě války za nezávislost (1868-1878 a 1895-1898) prohrává. Rozhodující změna nastává, když se na stranu Kuby přidá nový mocný spojenec - USA. V roce 1898 Španělsko kapituluje a Kuba se stává samostatným státem. Ironií osudu se tak stává zásluhou spojence, se kterým si o půl století později nebudou moci přijít na jméno - Spojených států amerických. Od počátku 19. století je tak Kuba "samostatnou republikou v americké zóně vlivu". Tento vliv je zakotven přímo v kubánské ústavě z roku 1901, v tzv. Plattově dodatku, který Spojeným státům přiznává právo na vojenskou intervenci, kdykoli to uznají za vhodné (!!!). V duchu této ústavy pak v roce 1903 dochází k podepsání kontraktu o pronájmu vojenské základny Guantanámo na dobu 99 let za roční poplatek 2000 USD. Kontrakt rovněž obsahuje i velmi zajímavý článek o tom, že k odchodu USA ze země je nutný souhlas obou smluvních stran. V praxi to znamená, že i dnes, dva roky po vypršení smlouvy, mohou americká vojska v pohodě, přes zásadní nesouhlas kubánské strany využívat vojenskou základnu Guantanámo, jak jen se jim zlíbí. A to přestože Plattův dodatek byl zrušen již v roce 1937. Skoro by se chtělo říct na věčné časy a nikdy jinak...

Historie 3Po vyhrané válce tedy sice Kuba získává formální nezávislost, nicméně se stává vazalem svého nového spojence, který sem dosazuje své loutkové vládce. Cukrovarnický průmysl, hornictví i železnice se dostávají pod kontrolu amerických firem a španělští kolonizátoři tak jsou vpodstatě nahrazeni americkými. V období americké prohibice ve třicátých letech sem přijíždí americká smetánka užívat plnými doušky všeho, čeho se doma okázale puritánsky zříká - hazardu, pití a rozpustilé dámské společnosti. Zatímco na venkově panuje vpodstatě tuhý nevolnický režim, velká města ovládají americké mafie v čele s kapacitami zvučných jmen: Al Capone, Lucky Luciano či Meyer-Lanski. Pašováním zdejšího rumu do Spojených států vydělali tito chlapci během prohibice pohádkové jmění.

Bohatství, přepych a rozmařilá okázalost na jedné straně, chudoba a nevolnické postavení venkovských obyvatel (v 60. letech 20. století!) na straně druhé, to vše prolezlé tradičně všudypřítomnou jihoamerickou korupcí a neúnosným vyhrocením sociálního napětí, vedly k událostem let 1958 a 1959, kdy došlo ke svržení vlády generála Batista a moci se chopila revoluční vláda. Po logicky následující roztržce se Spojenými státy se Kuba orientuje na nového spojence - Chruščovův Sovětský svaz. Z "normálního" převratu, o které není v Latinské Americe žádná nouze, se tak stává převrat komunistický a v roce 1965 (pět let po převratu !) je založena Komunistická strana Kuby. Díky podpoře tehdejšího Sovětského svazu nastává krátké období rozkvětu, kdy Kubánci dosahují nejvyšší životní úrovně v historii země, úrovně kterou jim závidí většina jižní Ameriky. Spolu s pádem Sovětského svazu v roce 1991 se však hroutí i celý kubánský socialistický zázrak a začíná dlouhodobý ekonomický pád, navíc umocňovaný americkým embargem na vše kromě potravin (většina potravin je paradoxně nakupována od donedávna úhlavního nepřítele - USA).

Historie Kuby

Kuba

Kuba je krásná a šťavnatá země s pohnutou minulostí a velkými očekáváními budoucnosti 

Více o Kubě

Potápění na Kubě

Týden na lodi obklopeni žraloky ? Anebo raději potápěčskou pohodičku all incl. hotelu ?

Více potápění

Cestovní služby

Vnitrostátní letenky, víza, pronájmy aut, transfery, golf, služební cesty, stovky hotelů...

Více o cestování

Chcete poslat nabídku ?

Potřebujete poradit ?

Napište nám

info@divingincuba.cz

+420 774 832 315-6